RAS I CURT (35)Relleu generacional. Pare i fill entren junts a la botiga. Un compra una alfombreta pel ratolí. L’altre, un llitet pel gat.

Comentaris