BAUMAN, LESSING I LA CULTURA LIQUIDA

La cultura líquida moderna ja no sent que és una cultura d'aprenentatge i acumulació, com les cultures registrades als informes d'historiadors i etnògrafs. A canvi, se'ns apareix com una cultura de la desafecció, de la discontinuïtat i de l'oblit.
La cultura de la modernitat líquida ja no té un "populatxo" al qual ha d'il·lustrar i ennoblir, sinó clients als que seduir.

Frase: Zygmunt Bauman
Foto: Doris Lessing, dona de generació cultural i intel·lectual, al seu pis de Londres. Any 2003.

Comentaris