Header Ads

DIARI DELS DIES ERMS (21): TOT ENLLESTIT
Tal vegada era millor acabar de cop, acabar amb tot. Un viatge incomplet no és cap viatge. Esborrades les notes i les fotos, els elements aturats tants dies que perdien essència i força, la vida s’obre el camí que ha triat de nou. Resta la darrera imatge feta, la de la fugida en un sentit ben contrari al que tocava. Final del Diari, d’allò que l’omplia i mai va acabar de ser.
Amb la tecnologia de Blogger.