DIARI DE LES DISTÀNCIES. DILLUNSDia 2: Sota la pluja

L’aigua xopa en llibertat i guareix en la prudència, com la distància que separa. Un s’hi aixopluga i l’altra en fuig.  Tots sota el mateix cel que remulla els peus, nexe d’unió de qui es queda i de qui marxa.

Comentaris