DIARI DE LES DISTÀNCIES. DIMECRESDia 4: Les teves flors

Fira de colors plena de flors que fan de cavallets. El teu món acull a la lluna i tot s’adorm lentament en l’absència que se’n va i dóna pas al compte enrere. El món no gira al nostre espai, som nosaltres que el voltem.

Comentaris