Header Ads

DIARI DE LES DISTÀNCIES. DIMARTSDia 3: L’illa del meu tresor

M’hi enduria la teva mirada que marca el camí com un far, els teu cos que m’acull com un arbre nu ple de fruits indecissos de mostrar-se, la teva ànima ara que és casa i refugi, temps i esguard dels meus dies.
Amb la tecnologia de Blogger.