EREN ALTRES TEMPS


Recordo una frase d’una gran pel·lícula amb molta bellesa.

-¿La gente te ha decepcionado?
-Yo he decepcionado.

I observo tres imatges. Eren altres temps, altres mons i personatges. To canvia, cert, però a pitjor en molts casos.


Escric: El cel ennegreix però no mor. Ja no dominem els plors. Déu sempre calla quan hi ha guerra. Comentaris